Souhlas se zpracováním osobních údajů: 
 

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 tímto uděluji společnosti vedené Jaroslavem Novým, se sídlem Loudova 2432/4, 130 00 Praha, souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, kontaktní emailové adresy a telefonního čísla pro účel zpracování:

  • Reklamy– vámi uvedené údaje mohou být použity pro reklamní nabídky dle vašich individuálních zájmů

  • Průzkumu trhu – vaše údaje mohou být analyzovány pro účely optimalizace nabídky služeb a pro účely průzkumu trhu

  • Informování o aktuální nabídce služeb a produktů a zasílání newsletteru

  • Zasílání denního menu prostřednictvím služby nakrm.to

 

 Souhlas se zpracováním osobních údajů k uvedeným účelům lze kdykoli odvolat na emailové adrese info@plnejpekac.cz zasláním textu „Ne, nesouhlasím se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, kontaktní emailová adresa a telefonní číslo“. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Dále máte právo na přístup k poskytnutým osobním údajům kontaktní emailové adrese, právo na jejich opravu, aktualizaci nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost uvedeného osobního údaje. Máte rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
údaje nebudou při zpracování k uvedeným účelům předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování ve smyslu čl. 22 obecného nařízení.

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické podobě či manuálně v písemné podobě.

  • Facebook Social Icon
  • Zomato-png-logo-design-icon copy

TEL: +420 734 447 522

ADRESA: Jablonecká 459/68, 190 00 Praha 9 - Střížkov

 

© 2016 - 2020 by Meatballs.cz